Richtprijs kokosfilter

Verwijderen van zwevende deeltjes

 

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

 

Waterbehoefte

20

m³/dag

Piekdebiet

4

m³/uur

Zwevende deeltjes

4 à 6

mg/l

Streefdoel/norm

Helder water

 

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

 

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,302

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0151

€/m³

Werkingskost

0,0369

€/m³

Onderhoudskost

0,07

€/m³

Extra kost

0,00

€/m³

RICHTPRIJS

0,42

€/m³Alle richtkostprijzen op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Ze werden bekomen door navraag te doen bij de vermelde firma’s. Pival vzw verwerpt alle aansprakelijkheid voor de richtkostprijzen die op deze website vermeld staan. De richtkostprijzen die bij de technieken vermeld staan, zijn louter theoretische richtkostprijzen gebaseerd op een fictieve beginsituatie.
INFO PARAMETERS
INFO TECHNIEKEN