Richtprijs omgekeerde osmose (RO)

Verwijderen van natrium (Na) en verlagen van de geleidbaarheid (EC)

 

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

 

Waterbehoefte

20

m³/dag

Piekdebiet

4

m³/uur

EC-gehalte

4400

µS/cm

Streefdoel/norm

< 2100

µS/cm

 

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

 

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,404

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0202

€/m³

Werkingskost

0,2663

€/m³

Onderhoudskost

0,17

€/m³

Extra kost

0,54

€/m³

RICHTPRIJS

1,41

€/m³

 Alle richtkostprijzen op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Ze werden bekomen door navraag te doen bij de vermelde firma’s. Pival vzw verwerpt alle aansprakelijkheid voor de richtkostprijzen die op deze website vermeld staan. De richtkostprijzen die bij de technieken vermeld staan, zijn louter theoretische richtkostprijzen gebaseerd op een fictieve beginsituatie.
INFO PARAMETERS
INFO TECHNIEKEN