Bezinkbare stoffen

 

Oorzaak van bezinkbare stoffen

De troebelheid van water wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van in water verdeeld materiaal, zoals klei, slib, … . Hoe meer deeltjes in het water aanwezig zijn, hoe troebeler het water.

Bezinkbare stoffen worden omschreven als stoffen die onder invloed van de zwaartekracht in het water bezinken.

Oppervlaktewater bevat meestal meer bezinkbare stoffen dan grondwater.

 

Problemen in de land- en tuinbouw  veroorzaakt door bezinkbare stoffen in het water

De vertroebeling van het water door bezinkbare stoffen beïnvloedt de kleur, smaak en geur van het water. Indien bezinkbare stoffen in grote mate aanwezig zijn, kunnen deze storend werken op bepaalde zuiveringsprocessen.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket worden bezinkbare stoffen echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen. 

Printvriendelijke versie...
INFO PARAMETERS
INFO TECHNIEKEN