Enterococcen

 

Voorkomen van enterococcen

Water is een goede voedingsbodem voor verschillende micro-organismen waaronder E. coli, Salmonella, Clostridium en Enterococcen.

Regenwater, oppervlaktewater en ondiep grondwater geven meestal problemen wat betreft het gehalte aan Enterococcen. Diep grondwater vormt geen enkel probleem.

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector door enterococcen in het water

De aanwezigheid van Enterococcen duidt op een oudere verontreiniging met fecaal materiaal (mest, run-off, effluent van septische systemen, infiltratie van dierlijke vervuiling,…). Enterococcen blijven immers langer in het water aanwezig dan E. coli’s.

Verontreiniging van het water met Enterococcen kan diarree veroorzaken bij het vee.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. Bij het vergelijken van onze praktijkbevindingen met de algemene richtwaarden voor het gehalte aan Enterococcen in water, valt vooral op dat diep grondwater, ondiep grondwater en drainagewater een beduidend lager gehalte aan Enterococcen bevatten dan de overige waterbronnen. 

 

 

Aantal stalen

Gemiddelde Enterococcen/ 100 ml

Min. gemeten Enterococcen/ 100 ml

Max. gemeten Enterococcen/ 100ml

Regenwater

61

1588

< 1

46 000

Oppervlaktewater

48

782

23

12 400

Open put water

320

952

< 1

60 000

Drainagewater

52

701

< 1

26 600

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

46

111

< 1

1 400

Ondiep grondwater

57

35

< 1

550

Printvriendelijke versie...
INFO PARAMETERS
INFO TECHNIEKEN