Totale coliformen

 

Voorkomen van totale coliformen

Bacteriën van de coligroep worden als indicator voor de microbiologische kwaliteit van drinkwater gebruikt. Totale coliformen worden gezien als een typische indicator (hygiëneparameter) voor een recente verontreiniging met fecaal materiaal. Totale coliformen vormen een algemene aanduiding van bezoedeling en zijn weinig specifiek.

De aanwezigheid van Totale coliformen in het drinkwater wijzen erop dat in het water eveneens andere ziekteverwekkende bacteriën aanwezig zijn.

Regenwater, oppervlaktewater en ondiep grondwater geven meestal problemen wat betreft het E. coli-gehalte. Diep grondwater vormt geen enkel probleem.

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector door totale coliformen in het water

De aanwezigheid van Totale coliformen duidt op een verontreiniging met fecaal materiaal (mest, run-off, effluent van septische systemen, infiltratie van dierlijke vervuiling,…).

Verontreiniging van het water met Totale coliformen kan diarree veroorzaken bij het vee.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. Bij het vergelijken van onze praktijkbevindingen met de algemene richtwaarden voor het gehalte aan Totale coliformen in water, kunnen we opmerken dat het gehalte aan Totale coliformen in drainagewater en diep grondwater beduidend lager is dan het gehalte aan Totale coliformen in de overige waterbronnen.

 

Aantal stalen

Gemiddelde Totale Coliformen /100ml

Min. gemeten Totale Coliformen /100ml

Max. gemeten Totale Coliformen /100ml

Regenwater

84

9 043

< 1

150 000

Oppervlaktewater

69

9 177

< 1

200 000

Open put water

347

4 732

< 1

500 000

Drainagewater

69

21 447

< 1

700 000

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

48

844

< 1

31 000

Ondiep grondwater

60

818

< 1

44 000

 

 

Aantal stalen

Gemiddelde Totale Coliformen /1ml

Min. gemeten Totale Coliformen /1ml

Max. gemeten Totale Coliformen /1ml

Regenwater

12

166

< 1

1 500

Oppervlaktewater

12

284

< 1

1 390

Open put water

179

62

< 1

5 000

Drainagewater

10

9

< 1

34

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

45

10

< 1

310

Ondiep grondwater

60

8,81

< 1

440

Printvriendelijke versie...
INFO PARAMETERS
INFO TECHNIEKEN