Boor

 

Oorzaak van boorovermaat

De natuurlijke concentratie boor in grond- en oppervlaktewater is laag en voornamelijk afhankelijk van de geologische gesteldheid van de bodem. De lozing van afvalwater draagt vaak bij aan de stijging van boorconcentraties in het oppervlaktewater. De gemiddelde concentratie aan boor in het oppervlaktewater bedraagt 0,6 mg/l in Europa.

Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door boorovermaat in het water

Negatieve effecten van een hoge inname van boor kunnen zijn:

-          huidaandoeningen,

-          maagdarmstoornissen,

-          effecten op het centraal zenuwstelsel

-          leververgroting.

Daarnaast heeft boor waarschijnlijk ook een positief effect op het metabolisme van stoffen die een rol spelen bij de stofwisseling (calcium, magnesium, koper en nitraat).

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt boor echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen. 

 

 

Aantal stalen

Gemiddeld B-gehalte (mg/l)

Min. B-gehalte (mg/l)

Max. B-gehalte (mg/l)

Regenwater

2

0,145

-

-

Oppervlaktewater

6

0,12

0,04

0,35

Open put water

2

0,13

-

-

Drainagewater

2

0,05

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

47

2,6

0,01

3,88

Ondiep grondwater

2

0,77

-

-

 

 

Printvriendelijke versie...
INFO PARAMETERS
INFO TECHNIEKEN